Varstvu pri delu – zakaj tečaj potrebujemo?

Človek mora za zaslužek delati in opravljati različne naloge. Vsaka oseba opravlja različno delo Odvisno od delovnega mesta pa vse do panoge, pa se te naloge razlikujejo. Ne glede na to, kakšne naloge izvaja določena oseba, vedno znova lahko pride do kakšnih poškodb. Vsak podjetnik oziroma zaposlen mora opraviti potreben seminar za varstvo pri delu. Gre za preprečevanje nevarnosti pri delu oziroma ozaveščanju ljudi, da so pri opravljanju dela previdni. Delodajalec ima obveznost, da zaposlenega pošlje na seminar oziroma mu zagotovi usposabljanje. Ob sami sklenitvi delovnega razmerja mora delavec opraviti zadolžitev usposabljanja, delodajalec pa mu mora po zakonu nuditi.

Kako poteka varstvo pri delu?

Tečajnik oziroma zaposleni mora opraviti teoretično in praktično usposabljanje glede na delovno mesto, ki ga opravlja. Obstajajo delovna mesta, ki imajo precej manj delovnih nevarnosti, kot druga. Usposabljanje mora potekati brezplačno. Tako se preprečijo morebitne poškodbe, ki bi se sicer lahko zgodile brez usposabljanja. Najprej poteka predavanje ter teorija, sledi opravljanje izpita. Znanje o varstvu pri delu je zelo pomembno zaradi osebne varnosti.

Varstvu pri delu in obveščanje

Delodajalec mora hkrati z izobraževanjem delavcu zagotoviti tudi sprotno obveščanje o nevarnostih. Navodila in obvestila morajo biti pisna in na vidnem mestu, da jih lahko oseba oziroma delavec prebere. Največkrat to velja za posamezne stroje, ki jih mora oseba znati upravljati.

Vsekakor pa ima delodajalec obvezo voditi evidence in poročila. Delovna oprema mora biti popolnoma izpravna, preizkušena. Delavci morajo upoštevati varnostni ukrepe. Kršitve zakona o varnosti in zdravja pri delu so kaznovane z denarno kaznijo. Kazen ni majhna. Vseeno pa je v primerjavi s človeškim zdravjem povsem zanemarljiva. Delodajalec mora delovati v skladu s predpisi. V primeru, da pride do delovne nesreče, se preverja usposobljenost delavca za varstvo pri delu, evidence, ustrezna pisna pravila in ostale predpise ter varnostne ukrepe. Ugotavlja se, na čigavi strani je krivda. Delavec mora upoštevati varnostne predpise, delodajalec mora zagotavljati zdravju neogroženo delovno okolje.

Kakorkoli že, varstvo pri delu je obvezno za vse ljudi, ki so zaposleni. Ljudje morajo biti ozaveščeni in njihovo zdravje ne sme biti ogroženo med delom. Ste vi že opravili varstvo pri delu odkar ste zaposleni? Če ne, je sedaj pravi čas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *