Odškodnina v primeru prometne nesreče

Ste doživeli prometno nesrečo in vas zanima, če ste upravičeni do odškodnine? Verjetno vas zanima tudi koliko znaša odškodnina v primeru da je nastala prometna nesreča. Do odškodnine v primeru prometne nesreče ste upravičene, če ste bili poškodovani v prometni nesreči brez vaše krivde, prav tako ste lahko opravičeni do odškodnine, če ste bili poškodovani v prometni nesreči, ki ste jo zakrivili sami. Prav tako ste upravičeni do primerne denarne odškodnine, ki vam bo nadomestila škodo, tako materialno kot nematerialno, ki je nastala kot posledica prometne nesreče tudi, če ste bili nesreče udeleženi kot sopotnik, kolesar ali pešec.

Zdaj veste v katerih vseh primerih ste upravičeni do odškodnine, ponovimo in strnimo še enkrat: v primeru, da ste bili krivec ali žrtev prometne nesreče, v primeru da ste bili sopotnik udeležen prometne nesreče, v primeru da ste bili pešec ali kolesar udeležen prometne nesreče, pa tudi če je bilo vozilo neznano ali če je bil voznik tujec. Koliko odškodnine boste dobili pa je odvisno od mnogo različnih dejavnikov.
Višina odškodnine je odvisna od obsežnosti poškodbe in od vaše reakcije ob nesreči. Pomembno je, da vašega odvetnika ali svetovalca pokličete v najkrajšem možnem času po nesreči in obrazložite kaj se je zgodilo, marsikdo vam bo svetoval tudi brezplačno. Ko se določi višina odškodnine se le-ta v celoti nakaže direktno na vaš bančni račun.

Dokumentacija, ki jo potrebujete za izpeljavo odškodninskega postopka v primeru prometne nesreče je naslednja: policijski zapisnik, če le-tega nimate pa kratek opis dogodkov, kdaj se je zgodila nesreča in kje, podatki o vozilu in vozniku vozila, ki je bilo soudeleženo v nesreči, zavarovalnico pri kateri je zavarovano vozilo, številko police itd. Potrebujete tudi morebitno dokumentacijo v zvezi z zdravljenjem morebitnih poškodb, torej razne zdravstvene izvide. Dokaze o bolniškem stažu in stroških povezanih z odsotnostjo od dela. Dokazila o materialni škodi v obliki fotografij, in dokazov- uničena obleka. Dokazilo o oškodovanju na drugih področjih, kot so razni hobiji in športi s katerimi se ukvarjate v prostem času. Ko vse to zberete, lahko začnete s postopkom za določitev odškodnine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *