Obračun plače ni vedno 15. v mesecu

V povprečju se večina zaposlenih veseli 15. dneva v mesecu. Namreč to je dan, ko na računu prejmemo plačo. To je tudi dan, ko največ zapravimo. Potrebno je plačati položnice in preostale obveznosti. Ker pa večina zaposlenih ne ve iz česa vse je sestavljena njihova plača, si bomo v tokratnem prispevku pogledali obračun plače.

Vsak, ki se zaposli v določenem podjetju, ima pravico v vpogled sestave plače. Ne le to. Ima pravico do dostopa do pravilnika sestave plač in sistema nagrajevanja. Tako lahko vsi zaposleni spremljajo in hkrati nadzorujejo svoje prihodke. V primeru napake pa če se je zgodil napačen obračun plače, pa se lahko nato brez težav zglasijo v računovodstvu, kjer so napako dolžni obrazložiti in seveda tudi odpraviti. Da pa se ne bi kar tako naglo vrgli pokonci, si najprej poglejmo kaj vse vsebuje naša plača.

Verjetno smo vsi slišali za bruto in neto plačo. Na kratko povedano, bruto plača vsebuje znesek z vsemi prispevki, medtem ko je neto plača čisti preliv na prejemnikov račun. Tako je obračun plače sestavljen iz dodatka na delovno dobo, če ta obstaja, nato lahko plača vsebuje tudi različne bonitete. V primeru, da je zaposleni tudi starš, ima na podlagi otrok določene dodatke. V kolikor ima otroke s posebnimi potrebami, se to tudi ustrezno upošteva. Pri tem so mišljene predvsem davčne olajšave in izplačila za božične praznike in podobno. Ker pa je potrebno do službe tudi priti, razen če delamo od doma, so v plačo všteti tudi stroški prevoza, različni morebitni materialni stroški in seveda prehrana. Stroški prevoza se obračunajo po tarifi 0,18 centa na kilometer. V primeru stroškov, ki nastanejo zaradi službenega potovanja, pa se kilometrina obračuna po tarifi 0,37 centov na kilometer. Za konec pa je še pomembno koliko dni ste bili odsotni od dela. Ali ste morda koristili dopust ali pa morda bolniško.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *