Zdravje in lepota

Modne obleke

Modne obleke skozi čas

Modne obleke imajo bogato zgodovino, ki jo zaznamuje nenehno spreminjaje stilov in trendov. Moda, še posebno tista, ki se nanaša na oblačenje, se mnogim zdi tipičen produkt zahodnjaške civilizacije, a zgodovinarji so dokazali, da se je koncept modnih oblek naglo spreminjal v vseh razvitih civilizacijah. Ko govorimo o modnih oblekah, pogosto pomislimo zgolj na žensko modo, saj je v sodobnem času prav ta podvržena najbolj dramatičnim spremembam, toda nikakor tega ne moremo trditi za modo v preteklosti. Moški so (bili) prav tako zagreti za najnovejše modne obleke kot ženske, včasih celo še bolj kot ženske.

Modne obleke in družbeni položaj

Modne obleke kot jih razumemo danes, so se začele pojavljati šele na prehodu v modernost, med 15. in 16. stoletjem. S tehnološkim razvojem in sekularizacijo družb je začel nastajati srednji sloj, ki je porušil obstoječi družbeni red, v katerem so obstajali le aristokrati (višji sloj, bogati) in kmetje (brez lastnine, pravic, ekonomske moči). Pred tem je bilo samoumevno, da so aristokrati tisti, ki se oblačijo v dražje in lepše modne obleke, kmetje so se namreč oblačili le v tisto, kar so si sešili sami, njihove obleke pa so morale biti predvsem funkcionalne. Nastajajoči srednji sloj pa je začel posnemati stile modnih oblek aristokracije, zaradi česar je pri njih nastala zagata: kako pokazati svoj višji družbeni položaj, ko pa se še kopica meščanov oblači tako kot mi? Tako se je do 18. stoletja začelo oblikovati razkazovalno potrošništvo. Višji sloji so morali nekako pokazati, da se razlikujejo od novih bogatih, zato so izoblikovali drugačno kulturno potrošnjo – začeli so poslušati drugačno glasbo, veliko denarja so bili pripravljeni porabiti za svoje modne obleke.

Modne obleke in razvoj modne industrije

Modne obleke so dobile nove potrošnike, novo občinstvo, novo pozornost. Logična posledica tega je zato bil nastanek modne industrije. Ta se je osredotočila predvsem na žensko modo, a v zadnjih desetletjih lahko opažamo tudi hitro spreminjanje moških modnih oblek. Moda in okus za oblačila je odvisen od kopice različnih dejavnikov: spola, starosti, poklica oziroma statusa ter kraja bivanja (mesto – vas). Modne obleke za mlade, urbane ženske se tako precej razlikuje od tistih, namenjenih starim ženskam iz podeželja. In tudi znotraj samih kategorij je veliko različnih stilov in kombinacij, zato lahko vsakdo poišče modne obleke, ki so pisane prav njemu/njej na kožo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *