Do lagodnega poslovanja z računovodskim servisom

Ste ustanovili svoj d.o.o., sedaj pa iščete primeren računovodski servis za d.o.o.-je, ki bo pošten in zaupanja vreden partner? Potem ste na pravi strani saj vam bomo na kratko našteli stvari, ki bi jih morali ti zagotavljati, da bo vaše poslovanje brezskrbno in bolj lagodno.

Najosnovnejša naloga vsakega računovodskega servisa je knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige. To pomeni, da za vas knjižijo prejete račune, izdane račune, potne stroške, kompenzacije, itd.. Zakaj bi izgubljali dragocen čas za knjiženje vseh vaših računov in stroškov, če ga lahko raje namenite poslovanju vašega podjetja, da bo to bolj dejavno in s tem bolj donosno.

Poleg tega računovodski servisi za d.o.o.-je za vas knjižijo bančne izpiske, kontrolirajo vaše poslovanje in vas sproti opozarjajo v primeru kakšnih nepravilnosti. Druge knjigovodske in računovodske storitve so še izpis odprtih postavk po dogovoru, vodenje davčnih evidenc, izdelava medletnih bilanc stanja in izkaz poslovnega izida, izdelava zaključnega računa, obračun plač, obračun dohodnin, socialnih prispevkov, itd.

Večina računovodskih servisov poleg knjigovodskih in računovodskih storitev nudi tudi pravne storitve, kot so na primer priprave izvršb za vaše dolžnike, ali pa pri pripravi kakršne koli druge pogodbe. Poleg tega pa še poslovno, kadrovsko, finančno in davčno svetuje, tako da je vaše delo olajšano in strokovno izvedeno, po predpisanih postopkih in v skladu z vsemi pravnimi akti.

Pri izbiri servisa je zelo pomembno, da izberete takega, ki se nenehno izobražuje, torej je vedno v koraku z novo zakonodajo. Bistveno je tudi, da so ažurni in natančni, da so njihove storitve visoke kakovosti in bistveno, da vam znajo znižati stroške poslovanja in tudi optimizirati davčne odhodke.

To je nekaj bistvenih predpostavk, ki bi jih morali nuditi vsi računovodski servisi za d.o.o.- je, da se lahko vi v miru osredotočite na osnovne funkcije podjetja in se vam ni potrebno ukvarjati z birokracijo in administracijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *