Kompresor klime

Kompresor klime prispeva udobju potnikov v vozilu.

Udobje potnikov v vozilu je zagotovljeno v primeru dobri pogojev vožnje. Kompresor klime skrbi predvsem za optimalno vlažnost in temperaturo v potniški kabini. Optimalna temperatura v potniški kabini je odločitev voznika ali potnikov v vozilu. Določajo jo na različne načine. Odločijo se lahko za nastavitev na določeno temperaturo, hitrost gibanja ohlajenega ali ogrevanega zraka, smer gibanja ohlajenega ali ogrevanega zraka in na podlagi mnogih drugih lastnosti. Temperatura je lahko določena in vzdrževana ročno ali avtomatsko. Ročno nastavljanje temperature dosegamo tako, da prilagajamo temperaturo ogrevanega ali ohlajenega zraka, glede na zahteve voznika ali potnika. Izvedbe so različne, v vsakem primeru pa so želeni učinki praktično enaki. Avtomatsko nastavljanje temperature ne zahteva ročnega poseganja in prilagajanje želene temperature, saj jo uravnava avtomatsko.

Avtomatsko prilagajanje želene temperature je doseženo tako, da se v potniško kabino dovaja hladen ali topli zrak, glede na prejete informacije o temperaturi v vozilu. Potnikom lahko prijajo različne vrednost temperature, za zdravje in varnost pa je pomembno optimalno prilagajane. Vsak pretiravanje je lahko zdravju škodljivo. Škodljivost zdravju lahko prepoznamo na več načinov. Preveliko ali prenizko temperaturo v potniški kabini nam nakazujejo bolečine nekaterih delov telesa, počutje ter mnogi drugi znaki. Za dobro počutje je pomembno tudi pravilno nastaviti hitrost in smer ohlajenega ali segretega zraka, ki ga dovajamo v potniško kabino. Hitrost zraka v potniški kabini je največkrat uravnavana preko več stopenj delovanja ventilatorja. Smer gibanja zraka uravnavamo ročno s pritiskom na gumb ali ustreznim usmerjanjem zračnikov.

Kompresor klime zagotavlja kroženje hladilnega sredstva. Optimalno deluje tako, da vsesava hlape hladilnega sredstva, ter jih potiska v kondenzator. Do okvare kompresorja klime pride lahko na različne načine. Veliko k dolgi življenjski dobi kompresorja klime prispeva redno vzdrževanje klimatske naprave. Stroške vzdrževanja je vsekakor nižji, kot menjava poškodovanih delov klimatske naprave. Redno vzdrževanje klimatske naprave se opravlja vsako leto. Najkasneje je potrebno za vzdrževanje klimatske naprave poskrbeti pred začetkom višji temperatur. Takrat nastane največ napak in okvar na sistemu in komponentah klimatske naprave. Najslabše je, če klima odpove na daljšem potovanju.
Kompresor klime bo dolgo in optimalno deloval, če je pravilno vzdrževana celotna klimatska naprava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *