Individualne ali skupinske inštrukcije?

Če se pojavijo učne težave v šoli, ni boljše rešitve, kot so inštrukcije. Vprašanje je le, ali se odločiti za individualne ali skupinske inštrukcije, saj imajo oboje določene prednosti, zaradi katerih se je v nekaterih primerih bolje odločiti za ene, v drugih primerih pa za druge inštrukcije. http://www.kvalitetne-instrukcije.si/

Kakšne so prednosti individualnih inštrukcij?

Individualne inštrukcije so odlična rešitev, kadar učenec potrebuje veliko pozornosti, saj se lahko inštruktor na ta način popolnoma prilagodi učencu, njegovemu načinu dela ter dojemanja snovi. Takšne inštrukcije so pisane na kožo vsem, ki imajo veliko dodatnih vprašanj, na katera učitelj v šoli ni odgovoril. Prav tako se je zanje dobro odločiti, kadar se je treba v kratkem času naučiti velike količine snovi oziroma kadar gre za zelo specifično snov ali učno težavo.

Kakšne so prednosti skupinskih inštrukcij?

Skupinske inštrukcije so navadno cenejše, zato se zanje splača odločiti takrat, ko je potrebno le utrjevanje neke snovi oziroma kadar ima več učencev v razredu težavo z isto snovjo. Če tako ti kot tudi tvoj sošolec ne razumeta neke snovi ali pa vas več iz razreda pripravlja na kontrolno nalogo oziroma morda celo na maturo, potem sploh ni vprašanje, ali se odločiti za individualne ali skupinske inštrukcije, saj so skupinske zagotovo boljša izbira. Na tak način lahko prihranite kar nekaj denarja, kar nikakor ni zanemarljiv podatek.

Kombinacija skupinskih in individualnih inštrukcij

Ena od možnosti je tudi ta, da se odločiš za cenejše skupinske inštrukcije, nato pa dokupiš le nekaj ur individualnih inštrukcij, na katerih učitelj poskrbi za dodatno razlago oziroma ti še bolj podrobno razloži del snovi, ki ti povzroča težave. Na tak način se lahko posveti samo tebi, medtem ko ostalo snov obdela z več učenci hkrati. Takšna kombinacija individualnih in skupinskih inštrukcij se zelo obnese in je tudi cenovno ugodna, zato jo lahko le priporočamo prav vsakomur!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *